Brochure 2022-2023

Al 25 jaar verzorgt Edulin-Q in geheel Nederland gastlessen voor jongeren op scholen. We zijn daarbij gericht zijn op de persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamiek en maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit onze visie op lesgeven als kunst én als ambacht worden wij sinds 2020 ook veelvuldig gevraagd voor het verzorgen van studiedagen voor docenten op het gebied van gedragsproblematieken en mentale gezondheid. Door middel van ouderavonden zorgen we dat de speelruimte tussen school en thuis zo goed mogelijk benut kan worden voor een optimale ontplooiing van het kind, als leerling maar vooral als mens dat er toe doet, met al zijn eigenaardigheden. Deze brochure geeft een overzicht van alle gastlessen, studiedagen en ouderavonden van Edulin-Q die u kunt aanvragen voor uw school.