Wie zijn wij?

Sinds 2000 verzorgt Edulin-Q gastlessen voor leerlingen en studenten gericht op persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. In eerste instantie als verlengstuk van Remedica; een communicatiebureau dat voorlichtingen verzorgt voor senioren, patiëntengroepen en aanstaande ouders. Gevoed door persoonlijke interesse en ervaringen hebben wij besloten om meer in te zetten op het onderwijs en Edulin-Q als zelfstandige organisatie op te zetten.

“Onderwijs gaat ons aan het hart” horen we onszelf vaak zeggen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe maken we onszelf als Edulin-Q betekenisvol ? Wat betekent onderwijs überhaupt voor ons?