Impact

im·pact (de; m)

krachtige inwerking, de mate waarop iets indruk maakt op iemand, uitwerking, invloed of effect