WAAR WE VOOR STAAN

verbinding & respect voor elkaar
gespreksvoering & meningsvorming
het bestrijden van versimpeling & stereotypering
doorbreken van taboes en stigmatisering
effectieve kennisoverdracht

WAAR WE VOOR STAAN

verbinding & respect voor elkaar
gespreksvoering & meningsvorming
het bestrijden van versimpeling & stereotypering
doorbreken van taboes en stigmatisering
effectieve kennisoverdracht

klik voor meer informatie over:

HIER KOMEN WIJ OOK

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

– Plato

OVER ONS

Sinds 2000 verzorgt Edulin-Q gastlessen voor leerlingen en studenten gericht op persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. In eerste instantie als verlengstuk van Remedica; een communicatiebureau dat voorlichtingen verzorgt voor senioren, patiëntengroepen en aanstaande ouders. Gevoed door persoonlijke interesse en ervaringen hebben wij besloten om meer in te zetten op het onderwijs en Edulin-Q als zelfstandige organisatie op te zetten.

“Onderwijs gaat ons aan het hart” horen we onszelf vaak zeggen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe maken we onszelf als Edulin-Q betekenisvol ? Wat betekent onderwijs überhaupt voor ons?

OVER ONS

Waar wij komen moeten we iets toevoegen, mensen ráken. De onderwerpen waar we mee werken zijn altijd persoonlijk en niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Maar dat leerlingen het verdienen deze onderwerpen aangeboden te krijgen, daarvan zijn we altijd overtuigd.

Inhoudelijk is up tot date en wetenschappelijk onderbouwd werken ons uitgangspunt. In de uitvoering werken onze gastdocenten, stuk voor stuk mensen met een hart voor onderwijs, veel praktijk- én levenservaring. Zij doorvoelen snel de dynamiek in een klas en kunnen daarop inspelen. Ze creëren openingen voor gesprek en zorgen ervoor dat informatie zodanig wordt aangeboden wordt dat leerlingen actief meedoen; in beweging komen.

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit