verbinding & respect voor elkaar
gespreksvoering & meningsvorming
het bestrijden van versimpeling & stereotypering
doorbreken van taboes en stigmatisering
zo veel mogelijk diversiteit
verbinding & respect voor elkaar
gespreksvoering & meningsvorming
het bestrijden van versimpeling & stereotypering
doorbreken van taboes en stigmatisering
zo veel mogelijk diversiteit

onze gastlessen:

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

– Plato

Alle kennis, wanneer deze losstaat van rechtvaardigheid en deugd, is slechts sluwheid, geen wijsheid.

– Plato

OVER ONS

Waar wij komen moeten we iets toevoegen, mensen ráken. De onderwerpen waar we mee werken zijn altijd persoonlijk en niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Maar dat leerlingen het verdienen deze onderwerpen aangeboden te krijgen, daarvan zijn we altijd overtuigd.

Inhoudelijk is up tot date en wetenschappelijk onderbouwd werken ons uitgangspunt. In de uitvoering werken onze gastdocenten, stuk voor stuk mensen met een hart voor onderwijs, veel praktijk- én levenservaring. Zij doorvoelen snel de dynamiek in een klas en kunnen daarop inspelen. Ze creëren openingen voor gesprek en zorgen ervoor dat informatie zodanig wordt aangeboden wordt dat leerlingen actief meedoen; in beweging komen.

OVER ONS

Waar wij komen moeten we iets toevoegen, mensen ráken. De onderwerpen waar we mee werken zijn altijd persoonlijk en niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Maar dat leerlingen het verdienen deze onderwerpen aangeboden te krijgen, daarvan zijn we altijd overtuigd.

Inhoudelijk is up tot date en wetenschappelijk onderbouwd werken ons uitgangspunt. In de uitvoering werken onze gastdocenten, stuk voor stuk mensen met een hart voor onderwijs, veel praktijk- én levenservaring. Zij doorvoelen snel de dynamiek in een klas en kunnen daarop inspelen. Ze creëren openingen voor gesprek en zorgen ervoor dat informatie zodanig wordt aangeboden wordt dat leerlingen actief meedoen; in beweging komen.

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit