Sterke daling mentale gezondheid van meiden.

Het is vandaag de dag van de psychische gezondheid. Om dit thema hangt nog steeds een groot taboe, terwijl juist erover praten zo belangrijk is. En hoewel we al jaren proberen dit taboe te doorbreken, blijkt uit de cijfers dat er bij jongeren juist een daling is in de mentale gezondheid.

Vooral bij meisjes is er een sterke daling. Zo bleek uit de cijfers van HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Waar in 2017 28% van de meiden in het voortgezet onderwijs emotionele problemen had, groeide dit in 2021 naar maar liefst 43%. Dat is bijna de helft van de meiden. En ook in groep 8 stegen de cijfers van 14% naar 33%.

Volgens de onderzoekers hangen deze cijfers samen met de coronacrisis. Zo ging de mentale gezondheid bij jongens ook sterk achteruit, maar dit was niet zo schrikbarend als bij de meiden. Veel jongeren geven hierbij aan last te hebben van prestatiedruk. Het is al langer bekent dat meiden hier meer last van hebben dan jongens.

Studiedag Depressie bij leerlingen:
Bij depressiviteit wordt vaak gedacht dat dit is voorbehouden aan volwassenen. Helaas klopt dit beeld niet met de realiteit. Duizenden jongeren lijden in Nederland aan een depressie, soms al op de basisschool. Wij bieden leerkrachten naast theorie, vooral praktische handreikingen voor omgaan met depressieve leerlingen. We helpen bij het op tijd signaleren van deze leerlingen en hoe je ze als leerkracht kunt begeleiden.