Weg met menstruatieschaamte

Menstruatie nog een groot taboe onder basis- en middelbare schoolleerlingen

Nog altijd heerst er een taboe rondom menstruatie. Vaak begint dit al op de basisschool en zet dit zich voort op de middelbare school. Libresse vindt het belangrijk om hier verandering in te brengen en is daarom verschillende samenwerkingen aangegaan. Als het gaat om menstruatiearmoede levert Libresse samen met de LINDA foundation gratis maandverband aan basisscholen. Om kennis en begrip rond ongesteld zijn onder jongeren te verbeteren geeft Libresse samen met Edulin-Q gastlessen op middelbare scholen.

Invloed van menstruatie op ziekteverzuim

Uit ons onderzoek komt naar voren dat vrouwelijke scholieren zich regelmatig onzeker voelen als zij naar school moeten terwijl zij ongesteld zijn. Sommige meisjes gaan zelfs niet naar school als zij ongesteld zijn. Bij maar liefst 33% van de vrouwelijke scholieren is dit laatste wel eens voorgekomen. Opmerkelijk is dat 23% van deze groep niet naar school gaat als zij ongesteld is omdat zij gedurende de les geen gebruik mag maken van het toilet. Zelfs niet als zij aangeeft ongesteld te zijn. Ook uit het onderzoek van Men-Struatie Voorlichtingsinstituut blijkt dat menstruatie gerelateerd ziekteverzuim hoog is en dat dit zelfs de leerprestaties beïnvloedt [1].

Menstruatie en pesten

Dat meisjes zich onzeker voelen over hun ongesteldheid op school kan ook iets te maken hebben met het feit dat menstruatie en pesten regelmatig hand in hand lijken te gaan. In ons onderzoek gaf 12% van de meisjes namelijk aan dat zij niet naar school gaat als zij ongesteld is omdat zij bang is om gepest te worden of vervelende opmerkingen te krijgen. Bij bijna 10% van de meisjes is dit ook echt wel eens gebeurd. Van de jongens groep gaf 13% aan soms grappen te maken over de ongesteldheid of meisjes hiermee te plagen.

Hoe gaan jongens om met het onderwerp menstruatie?

Het is dus niet alleen belangrijk om het taboe rondom menstruatie te doorbreken onder meisjes. Ook onder jongens is het belangrijk om het onderwerp menstruatie bespreekbaar te maken. Als jongens meisjes niet meer pesten of plagen om hun ongesteldheid zal ook het gevoel van onzekerheid bij meisjes minder worden. Uit ons onderzoek blijkt dat er onder 49% van de jongens ook behoefte is aan lessen over ongesteldheid. De meeste jongens hebben hier behoefte aan omdat menstruatie een effect heeft op hun vriendinnen, zussen en moeders.

Gastlessen op middelbare scholen

Omdat het belangrijk is om het taboe rondom menstruatie onder zowel vrouwelijke als mannelijke scholieren te doorbreken, geeft Libresse gastlessen over menstruatie op middelbare scholen. Deze gastlessen geeft Libresse in samenwerking met Edulin-Q. Tijdens deze gastlessen staan de lichamelijke en emotionele veranderingen in de puberteit centraal. Niet alleen de menstruatiecyclus, maar ook hormonen, seksuele gevoelens en voorkeuren, geslachtsorganen en persoonlijke hygiëne komen aan bod.

Tips voor docenten

Wat kun je nu als docent doen om bij te dragen aan het doorbreken van het taboe? Het doorbreken van het taboe begint met het creëren van meer bewustzijn rondom menstruatie. Een eerste stap richting het creëren van meer bewustzijn is door het organiseren van gastlessen. Naast deze gastlessen is het belangrijk dat elk toilet in het schoolgebouw is voorzien van een prullenbakje, en het liefste ook maandverband. Ook tijdens de les kun je er als docent voor zorgen dat meisjes zich veilig voelen door hen ten allen tijden naar het toilet te laten gaan.

Gratis maandverband voor basisscholen

Libresse draagt graag bij aan het creëren van meer bewustzijn rondom menstruatie op scholen. Als het gaat om menstruatiearmoede en het helpen met gratis producten geeft Libresse samen met de LINDA foundation aan honderd basisscholen gratis maandverband om jonge meisjes die voor het eerst ongesteld zijn en geen geld hebben voor maandverband, hiervan te voorzien. Via de LINDA foundation kunnen basisscholen in contact komen en een aanvraag hiervoor indienen.