Bloed- en stamceldonatie

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over de verantwoordelijkheden die zij voor anderen dragen. Nadenken over bloed- en stamceldonatie is daar onderdeel van. Via een quiz, filmpjes en de nodige afbeeldingen wordt het onderwerp serieus maar zeker ook speels aan de leerlingen uitgelegd.