• Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over de verantwoordelijkheden die zij voor anderen dragen

Bloed- en stamceldonatie

Doelgroep: VO bovenbouw, MBO & HBO

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over de verantwoordelijkheden die zij voor anderen dragen. Nadenken over bloed- en stamceldonatie is daar onderdeel van. Deze les is opgebouwd rondom Mike. Mike is een jongen die bij je in de klas zou kunnen zitten. Hij wordt ziek en aan de hand van zijn ziektebeeld worden het belang van bloeddonatie en een stamceltransplantatie uitgelegd.  Bloedgroepen, bloedtransfusie, stamcellen en donatie zijn onder andere de onderwerpen die de revue passeren tijdens de lessen. Nadruk daarbij ligt op het belang om donor te worden vanuit het oogpunt van de patiënt. Via een quiz, filmpjes en de nodige afbeeldingen wordt het onderwerp serieus maar zeker ook speels aan de leerlingen uitgelegd.

Lesduur:

De gastles bloed- en stamceldonatie duurt ongeveer 90 minuten

Aantal:

Onze gastdocenten  moeten vaak een stuk rijden. Daarom vragen we om minimaal 2 achtereenvolgende gastlessen per dag in te plannen.

Kosten:

Onze gastlessen zijn kosteloos, maar voor de gastdocenten vragen wij een standaard reiskostenvergoeding van €30,-.

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit