Medicatie kan de symptomen van ADHD bij kleuters verlichten

Een meerderheid van de kinderen in de voorschoolse leeftijd met aandachtstekortstoornis / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) vertoont verbetering bij ontvangst van α2-adrenerge agonisten en stimulantia, met verschillende bijwerkingenprofielen, volgens een onderzoek. Ben jij benieuwd naar dit onderzoek of wil je meer weten? Lees het hier.