Over ons

Edulin-Q is een communicatiebureau gericht op jongeren en (jong)volwassenen binnen het onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van gastlessen en workshops waarin kennisoverdracht, beleving en peer-to-peer recommendation, zowel life als online, centraal staan. De communicatieboodschap van onze opdrachtgevers wordt in samenwerking met key-opinionleaders verwerkt tot een prikkelende presentatie met een aantoonbare didactische meerwaarde en maximale aansluiting bij de belevingswereld van de doelgroep. Edulin-Q realiseert jaarlijks meer dan 200.000 directe contacten binnen uw primaire doelgroep. Als opdrachtgever stapt u in bij lopende projecten of wij ontwikkelen voor u een gastcollege of workshop op maat.

Opdrachtgever
PROJECTEN
  • In het kader van (sociale)media & veiligheid, begeleidt Edulin-Q basisscholen in het ontwikkelen en implementeren van beleid dat gericht is op preventie van risicogedrag enerzijds en richtlijnen biedt voor interventie bij calamiteiten anderzijds.

  • Doelstelling van de les is het zelfvertrouwen en daarmee de weerbaarheid jongeren vergroten. Daarnaast zullen wij aandacht besteden aan het geven van informatie over waar jongeren terecht kunnen als zij te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag en aan het aanleren van vaardigheden bij meisjes om te leren welke vorm van (hormonale) anticonceptie het beste bij hen past en hoe ze zich het beste kunnen beschermen tegen een ongewenste zwangerschap.

  • Jongeren in de leeftijd 16 t/m 25 jaar informeren over orgaandonatie en transplantatie en meningsvorming stimuleren, zodat zij op basis van feitelijk correcte informatie in staat zijn een eigen weloverwogen mening te vormen over orgaandonatie die zij met hun ouders/verzorgers bespreken en vastleggen in het Donorregister.

  • Tijdens deze workshop leren studenten over de ongeschreven regels die gelden bij het werken in het toekomstige beroepenveld. Studenten worden zich er tijdens de workshop van bewust dat zij zelf het beeld kunnen bepalen dat anderen van hebben. Kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en beeldvorming staan daarbij centraal