Ouderavonden met impact!

In elke klas zit wel een kind met bijvoorbeeld AD(H)D of ASS. Deze kinderen hebben veel hulp nodig in de vorm van structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid. Alleen dan is er groei mogelijk. Zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Om aan een goed leerproces toe te komen, is het nodig dat in de thuissituatie ouders ervoor kunnen zorgen dat conflictsituaties zoveel mogelijk vermeden worden. Edulin-Q zet zich daarom in voor een sterke samenwerking tussen leerkrachten en ouders.