Colour Your Life

Workshop over personal branding en de ongeschreven
regels van het toekomstige beroepenveld

Tijdens deze workshop leren studenten over de ongeschreven regels van houding, gedrag en persoonlijke verzorging die gelden bij het werken in het toekomstige beroepenveld. Studenten worden zich er tijdens de workshop van bewust dat zij zelf het beeld kunnen bepalen dat anderen van hun hebben. Daarnaast leren de studenten meer over personal branding. De studenten leren zichzelf presenteren als een merk. Ze leren hoe ze zich kunnen onderscheiden van anderen met hun eigen persoonlijkheid, kennis en ervaring.

De workshop 'Colour Your Life' is in samenwerking met Philips ontwikkeld.

Gastdocenten aan het woord

“De workshop wordt erg goed ontvangen bij de studenten. Ze worden namelijk aan het werk gezet en hoeven niet alleen maar te luisteren. De studenten gaan in de praktijk aan de slag met het uitvoeren van een goede handdruk, het geven van een goede eerste indruk maar ook met de producten voor de uiterlijke verzorging.”

“De toegevoegde waarde van deze workshop is dat er een keer aan andere gezicht voor de studenten staat, wij hebben natuurlijk andere inzichten en verdiepende informatie. Studenten voelen zich vaak vrijer, omdat er iemand anders voor de klas staan.”

“De workshop met de producten van Philips wordt als zeer positief ervaren. Ze kunnen de producten zelf uitproberen en leren zo direct de voordelen van het product.”

Wat vinden de scholen?

"Informatieve en duidelijke lessen, positief ontvangen. De studenten kunnen zich nu goed voorbereiden op hun stageperiode"

"De workshop is bij de studenten goed ontvangen. De inhoud van de workshop sloot perfect aan op de voorbereiding op de stage waar we nu op school ook mee bezig zijn. De docent voelde de groep prima aan, waardoor het een leuke, interssante en interactieve les werd."

"Direct bij de aanvang van de sessie wist zij de aandacht van de studenten te trekken, door koppelingen te maken naar een voor hun herkenbare situatie. Daarnaast werden studenten actief betrokken bij het verhaal, door zelf deel te nemen aan rollenspellen gekoppeld aan feedback aan elkaar. 'Wat zag jij en hoe kwam dat voor jou over', was een vraag die zij gebruikte om de studenten na te laten denken. Ook werden de studenten uitgedaagd zich in te leven in de rollen die er werden gespeelt, om vervolgens met elkaar kort in discussie te gaan. Het was een leerzame en leuke bijeenkomst. Ook het product dat ter onderbouwing van het sponsorschap voor de sessie werd getest en bekeken door verschillende studenten. Het was een leerzame en mooie sessie! Mijn complimenten!"


Geinteresseerd in de workshop 'Colour Your Life'?

Wanneer u geinteresseerd ben om in samenwerking met Edulin-Q deze gastles te verzorgen op MBO scholen in Nederland, dan horen wij dat graag. U kunt ons kantoor bereiken via e-mail en telefonisch.