Orgaan- en weefseldonatie

Doelgroep: VO bovenbouw, MBO & HBO

Sinds juli 2020 is de wetgeving omtrent orgaan- en weefseldonatie gewijzigd. In het Donorregister staat of iemand na zijn dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze heeft ingevuld, komt in het donorregister met de vermelding ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Het is dus belangrijk dat jongeren hier een mening over vormen en op de hoogte zijn van de keuzes die zij hebben.

Wij vertellen in deze les precies wat donatie inhoudt. We geven antwoord op veel gestelde vragen en dagen leerlingen uit om in discussie te gaan met elkaar om zo de meningsvorming te stimuleren. Uiteindelijk maakt het niet uit waar leerlingen voor kiezen, als ze maar kiezen!

De gastles orgaan- en weefseldonatie wordt mede mogelijk gemaakt door NTS.

Lesduur:

De gastles orgaan- en weefseldonatie duurt ongeveer 1 lesuur

Aantal:

Onze gastdocenten  moeten vaak een stuk rijden. Daarom vragen we om minimaal 2 achtereenvolgende gastlessen per dag in te plannen.

Kosten:

Onze gastlessen zijn kosteloos, maar voor de gastdocenten vragen wij een standaard reiskostenvergoeding van €30,- excl. BTW en eventuele parkeerkosten.

Plan nu een gratis gastles in!

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit