Omgaan met ADHD in de klas

Ga er maar aan staan. Je hebt net de pabo of je opleiding onderwijsassistent afgerond en komt voor je eerste echte klas te staan. Vol goede moed en vertrouwen begin je aan je nieuwe loopbaan. Maar ondanks al je colleges en lessen blijkt dat nog best een zware kluif. Je bent verantwoordelijk voor 20 tot 30 kinderen, ouders die steeds kritischer worden en je collega’s verwachten ook dat je autonoom je werk kunt doen. Dan kunnen die paar extreem drukke, ongeconcentreerde kinderen het je knap lastig maken. Hoe zorg je er dan voor dat je de moed niet verliest? Dat je plezier houdt in het mooie werk dat je doet? Dat je idealen overeind blijven staan? Je wilde immers graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Ze inspireren. Boos worden en steeds in conflict komen past niet helemaal bij dat plaatje. Helaas merken we dat er weinig hulp geboden wordt aan docenten om hier op een adequate en pedagogisch verantwoorde manier mee om te gaan. Geen wonder dat steeds meer docenten afhaken.

Daarom hebben wij deze interactie gastles over “omgaan met ADHD in de klas” ontwikkeld. We bereiden aankomende docenten en onderwijsassistenten met concrete handvatten voor op het werken met kinderen die de diagnose ADHD hebben gekregen. We leren de studenten hoe ze de regie kunnen behouden zonder in conflict te komen of straffen in te zetten. Tevens geven we hen inzicht in wat ADHD nu eigenlijk is. Er staat veel op het internet, maar lang niet alles klopt of het ligt een stuk genuanceerder. Door studenten inzicht te geven in het ontstaan van de diagnose ADHD en wat de oorzaken van ADHD zijn, leren zij meteen wat wel en niet werkt bij deze leerlingen. Als ze dan gaan starten als leerkracht, lopen ze juist voor op de oude rotten in het vak en kunnen ze hen uitleggen hoe het eigenlijk zou moeten. Dat geeft vertrouwen en inspiratie!

De gastles mag voor een onbeperkt aantal klassen aangevraagd worden. Boek dus snel zodat we onze gastsprekers kunnen reserveren voor jullie studenten!

Duur:

1,5 uur

Kosten:

Onze gastlessen zijn kosteloos, maar voor de gastdocenten vragen wij een standaard reiskostenvergoeding van €30,- excl. BTW en eventuele parkeerkosten.

Plan nu een beroepsgerichte gastles in!

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit