Studiedag: Depressie bij leerlingen

Doelgroep: Leerkrachten, zorgcoördinatoren, onderwijspersoneel

Bij depressiviteit wordt vaak gedacht dat dit is voorbehouden aan volwassenen. Helaas klopt dit beeld niet met de realiteit. Duizenden jongeren lijden in Nederland aan een depressie, soms al op de basisschool. We bieden leerkrachten naast theorie, vooral praktische handreikingen voor omgaan met depressieve leerlingen. We helpen bij het op tijd signaleren van deze leerlingen en hoe je ze als leerkracht kunt begeleiden.

Nu ons onderwijs steeds inclusiever wordt krijgen docenten vaker en vaker te maken met verschillende gedragsproblematieken in de klas. Daar komt bij dat de leerkracht niet meer de vanzelfsprekende autoriteit is zoals vroeger. Leerlingen zijn mondiger geworden en moeilijker te motiveren. Dat kan bij docenten leiden tot een gebrek aan plezier en/of vertrouwen in het functioneren terwijl tegelijkertijd het besef groeit dat de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel wordt bepaald door de professionaliteit van de docent. Dit betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan het handelingsrepertoire van iedere docent, zowel in de didactische aanpak (de manier waarop onderwijs wordt gegeven) als de pedagogische aanpak en de relatie die een docent heeft met de leerling. Iedere leerkracht doet zijn of haar uiterste best om op juiste wijze om te gaan met alle leerlingen in de klas, ook als er sprake is van gedragsproblematiek. Maar zij zijn daar feitelijk niet voor opgeleid. Wij van Edulin-Q hebben ervaring in het onderwijs en hebben de expertise in huis als het gaat over werken met verschillende breinen op school; in het bijzonder op het gebied van ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, Depressie en angsten. Met onze studiedagen met impact, helpen wij leerkrachten concreet zich weer zelfverzekerd en geïnspireerd te voelen. En daarmee van betekenis te zijn voor alle leerlingen in hun klas.

wat is een depressie

ontstaan van een depressie

signalering

zelfdoding en automutilatie

begeleiding school

begeleiding buiten school

Schrijf jouw school nu in voor onze studiedagen!

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit