studiedag ADHD en gedragsproblemen in de klas

Leerlingen met ADHD en andere gedragsproblemen, doen een beroep op de draagkracht van leerkrachten individueel en van de school als geheel. Positieve attitudes, betere competenties en stimulerende professionaliseringsactiviteiten vanuit de schoolleiding zorgen ervoor dat leerkrachten beter kunnen inspelen op de specifieke onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen hebben verschillende instanties en specialisten binnen dit zorgveld gezamenlijk een nieuwe, vraag gestuurde, studiemiddag ontwikkeld rond gedragsproblemen & ADHD in de klas. Wij mogen deze kosteloos verzorgen voor 50 onderwijsteams op het primair – en voortgezet onderwijs in Nederland.

Je krijgt een mini-opleiding in het (ziekte)beeld van ADHD. Je leert woorden geven aan de uitdagingen waar je als leerkracht van een kind met ADHD voor staat in plaats van dat deze je gaan frustreren. Je krijgt kennis waarmee je het gedrag van een kind met ADHD kunt verklaren, herkennen en signaleren, waarbij de nadruk ligt op signaleren (het is niet de bedoeling om zelf diagnose ADHD op een kind te ‘’plakken’’). En je krijgt handvatten waarmee je het kind met ADHD in jouw klas tegemoet kunt treden opdat hij of zij optimaal tot zijn/haar recht kan komen zonder dat de rest van de klas daaronder lijdt.

We gaan theorie combineren met gesprek én het werk in de praktijk. De doelstelling is dat je met meer zelfvertrouwen en begrip van deze problematiek, op een voor jezelf, het kind en de klas meer comfortabele en effectieve manier kunt werken, én hoe je dit met het kind en de ouders kunt bespreken. Voor in de lerarenkamer is er een ADHD toolbox waar je altijd in kunt neuzen voor meer achtergrondinformatie.

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit