studiedag ADHD bij leerlingen

Introductie tekst:

Nu ons onderwijs steeds inclusiever wordt krijgen docenten vaker en vaker te maken met verschillende gedragsproblematieken in de klas. Daar komt bij dat de leerkracht niet meer de vanzelfsprekende autoriteit is zoals vroeger. Leerlingen zijn mondiger geworden en moeilijker te motiveren. Dat kan bij docenten leiden tot een gebrek aan plezier en/of vertrouwen in het functioneren terwijl tegelijkertijd het besef groeit dat de kwaliteit van het onderwijs voor een belangrijk deel wordt bepaald door de professionaliteit van de docent. Dit betekent dat er hoge eisen worden gesteld aan het handelingsrepertoire van iedere docent, zowel in de didactische aanpak (de manier waarop onderwijs wordt gegeven) als de pedagogische aanpak en de relatie die een docent heeft met de leerling. Iedere leerkracht doet zijn of haar uiterste best om op juiste wijze om te gaan met alle leerlingen in de klas, ook als er sprake is van gedragsproblematiek. Maar zij zijn daar feitelijk niet voor opgeleid. Wij van Edulin-Q hebben ervaring in het onderwijs en hebben de expertise in huis als het gaat over werken met verschillende breinen op school; in het bijzonder op het gebied van ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, Depressie en angsten. Met onze studiedagen met impact, helpen wij leerkrachten concreet zich weer zelfverzekerd en geïnspireerd te voelen. En daarmee van betekenis te zijn voor alle leerlingen in hun klas.

Doelgroep

Leerkrachten, zorgcoördinatoren, onderwijspersoneel

Inhoud cursus

Tijdens deze studiedag staat het brein en de belevingswereld van jongeren met AD(H)D centraal. Door middel van theorie, praktijkvoorbeelden uit de klas en belevingsoefeningen proberen we in korte tijd leerkrachten te laten begrijpen én doorvoelen wat leven met AD(H)D inhoudt. We laten zien dat straffen niet helpt aan verbetering van ongewenst gedrag bij leerlingen met AD(H)D en bieden daarvoor alternatieven.

De studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door Facing ADHD together

Onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod komen

Beleven & oefenen

Neurotypisch vs ADHD

ADD en ADHD bij meisjes

Rol van neurotransmitters

Onderprikkeling en overprikkeling

© Copyright - edulin-Q | Website bij Bizz-Kit